ABB wesprze synchronizację

9 kwietnia 2018, 07:00 Alert

Litewski operator sieci przesyłowych Litgrid podpisał  wartą 29 mln euro umowę z zajmującą się budową dróg i mostów spółką Kauno tiltai a także ABB. Mają one zrekonstruować podstacje transformatorowe nieczynnej elektrowni jądrowej Ignalina oraz miejscowości Uciana, które są ważne z punktu widzenia synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej.

Wspomniana umowa została zatwierdzona na początku marca przez akcjonariuszy Litgridu. Później zgodę wyraziła Komisja ds. koordynacji ochrony obiektów istotnych dla bezpieczeństwa państwa, a następnie przez litewski rząd.

Dokument został podpisany we wtorek 9 kwietnia przez przedstawicieli Litgridu, Kauno tiltai i ABB.

Synchronizacja

Na początku maja 2017 roku premierzy Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie synchronizacji. Co istotne, o możliwości podpisania memorandum w czerwcu mówił minister energetyki Litwy. Niestety, podczas odbywającego się wówczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej Estonia i Litwa nie porozumiały się co do metody synchronizacji. Na początku lutego wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Marosz Szefczovicz zapowiedział, że plan synchronizacji powinien powstać do czerwca. W innym wypadku istnieje groźba utraty wsparcia finansowego Brukseli na ten cel, o czym donosił BiznesAlert.pl. Pod koniec marca Polska i kraje bałtyckie porozumiały się, że do synchronizacji dojdzie przy wykorzystaniu istniejącego połączenia z Polską.

BNS/Piotr Stępiński

Synchronizacja jednak przez Polskę