Mały atom SMR na horyzoncie? Synthos czeka na zmianę prawa ws. reaktora BWRX

20 października 2021, 12:00 Alert
atom energetyka jądrowa

W dialogu z polskim dozorem jądrowym spółka Synthos Green Energy czeka na ostateczną wersję projektu zmian regulacji, dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej – poinformowała spółka. Synthos planuje budowę w Polsce reaktorów BWRX-300.

20 października 2020 roku, w ramach wstępnego dialogu regulacyjnego Synthos Green Energy zwrócił się do dozoru jądrowego – Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) w sprawie zakresu wniosku o wydanie tzw. ogólnej opinii prezesa PAA dotyczącej planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych w przyszłej działalności, związanej z reaktorem typu BWRX-300. Ponieważ budowa i eksploatacja tego typu obiektów musi się odbywać pod kontrolą dozoru, w tej opinii dozór wskazuje ogólnie, co powinno trafić do niego do oceny i zatwierdzenia w takcie właściwego postępowania.

W odpowiedzi z 15 grudnia 2020 roku prezes PAA przekazał wyjaśnienia dotyczące materii wniosku o wydanie takiej opinii oraz zalecane uzupełnienia co do jego zakresu. Jak poinformowała PAP Agencja, od tego czasu wniosek o wydanie ogólnej opinii Prezesa PAA nie wpłynął.

Synthos Green Energy prace nad wnioskiem, zgodnie z zakresem uzgodnionym z PAA, prowadzi wraz z dostawcą technologii BWRX-300 – firmą GE Hitachi Nuclear Energy (GEH). Z decyzją o złożeniu wniosku spółka czeka jednak na pojawienie się ostatecznej wersji projektu nowych regulacji, dotyczących inwestycji w energetykę jądrową.

– Finalną decyzję o złożeniu wniosku do PAA podejmiemy po zapoznaniu się z ostatecznym brzmieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, oraz niektórych innych ustaw – powiedział PAP Dyrektor ds. Regulacji i Licencjonowania w Synthos Green Energy Maciej Wójcik. Jak przypomniał, projekt jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych, a zawarte w nim propozycje istotnie modyfikują procedurę uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń dla obiektów energetyki jądrowej. – Podczas przeprowadzonych w sierpniu tego roku konsultacji publicznych zgłosiliśmy do nowelizacji ustawy inwestycyjnej i prawa atomowego propozycje rozwiązań istotnie usprawniających realizację inwestycji w małe modularne reaktory jądrowe – podkreślił Wójcik.

Synthos Green Energy zaproponował m.in. wprowadzenie do Prawa atomowego definicji małego obiektu oraz mikroobiektu energetyki jądrowej, skrócenie terminu wydania przez Prezesa PAA opinii dla mikro- i małych obiektów, zezwolenie na stosowanie technologii, które przeszły proces licencyjny w państwie dostawcy, lub innym realizującym program jądrowy. Spółka zaproponowała też rozszerzenie rodzajów inwestycji towarzyszących o m.in. sieci do rozprowadzania ciepła i chłodu, czy produkcji i dystrybucji wodoru. Według ustaleń PAP w ministerstwie klimatu, wersja projektu po konsultacjach publicznych powinna wkrótce zostać opublikowana.

Jak z kolei poinformowała PAA, dalsze etapy dialogu regulacyjnego z Synthos Green Energy zostaną ustalone po wpłynięciu wniosku o wydanie ogólnej opinii. Według obecnego brzmienia Prawa atomowego Prezes PAA wydaje ogólną opinię w terminie 6 miesięcy, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – w terminie 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński