Synthos został nowym Ambasadorem Polskiej Chemii

13 czerwca 2019, 16:30 Alert
Kongres Polska Chemia pod patronatem BiznesAlert.pl
Kongres Polska Chemia pod patronatem BiznesAlert.pl

Podczas VI Kongresu Polska Chemia (5-6 czerwca, Płock) tytuł Ambasadora Polskiej Chemii otrzymał Synthos S.A. Tytuł jest przyznawany od czterech lat firmom, organizacjom i instytucjom, które szczególnie aktywnie działają na rzecz sektora i promują Polską Chemię. Kongres był organizowany pod patronatem BiznesAlert.pl. 

„Kapituła tytułu Ambasadora „Polskiej Chemii” widzi i docenia duży nacisk, jaki Synthos S.A. kładzie na respektowanie kluczowych wartości przemysłu chemicznego. Spółka nie tylko czyni ogromne inwestycje ale też przestrzega zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym roku Kapituła, jednogłośnie podjęła decyzję o rekomendacji Ambasadora.” – mówił podczas wręczania tytułu dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Prezes Zbigniew Warmuz, odbierając tytuł serdecznie podziękował całemu zespołów, który jest najważniejszą wartością spółki i bez którego firma nie byłaby w miejscu w którym jest dzisiaj.

Ambasador Polskiej Chemii jest jednym z elementów Kampanii „Polska Chemia”, której głównym celem jest promocja strategicznego sektora gospodarki oraz budowanie płaszczyzny dialogu z administracją krajową i unijną. Polski przemysł chemiczny to sektor promujący innowacyjność, dbający o środowisko, tworzący nowe miejsca pracy a także respektujący zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Kampania „Polska Chemia” to jedyny program promujący tak wysoce ważny dla polskiej gospodarki sektor jakim jest przemysł chemiczny.

Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków syntetycznych oraz największym europejskim producentem polistyrenu do spieniania (EPS). Zajmuje również pierwsze miejsce wśród producentów i sprzedawców płyt XPS w Europie Centralnej.

W ramach działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. wydziela się pięć głównych segmentów: Segment Kauczuków Syntetycznych (podstawowy segmentem działalności), Segment Tworzyw Styrenowych (wytwarza trzy podstawowe rodzaje produktów: polistyren do spieniania („EPS”), polistyreny przeznaczenia ogólnego („GPPS”) oraz polistyreny wysokoudarowe („HIPS”)), Segment Dyspersji, Klejów i Lateksów (główne produkty to dyspersje akrylowe, styrenowo-akrylowe oraz winylowe., kleje oraz lateksy butadienowo-styrenowe), Segment Agro (środki ochrony roślin, zaprawy nasienne, biocydy oraz nawozy dolistne). Segment Care (rozwój, produkcja oraz sprzedaż zaawansowanych systemów nanonośników substancji aktywnych).

Dotychczasowymi Ambasadorami Kampanii „Polska Chemia” byli: Chemiczne Koło Naukowe Politechniki Warszawskiej „Flogiston”, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., PCC Rokita S.A. oraz Grupa Azoty.