Szczerski na Ukrainie o bezpieczeństwie Europy Wschodniej

8 września 2015, 07:00 Bezpieczeństwo

Jeszcze w tym roku planowana jest wymiana wizyt na najwyższym szczeblu między Polską i Ukrainą. Prezydent Andrzej Duda został zaproszony do Kijowa przez Prezydenta Petra Poroszenkę, który z kolei będzie gościł w Polsce.

Do pierwszego spotkania obu głów państw dojdzie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ pod koniec września w Nowym Jorku.

Odnowiony zostanie także Komitet Konsultacyjny Prezydentów Polski i Ukrainy.

To tylko część z ustaleń dotyczących „mapy drogowej” relacji polsko-ukraińskich, które omawiał w piątek w Kijowie minister Krzysztof Szczerski – Sekretarz Stanu w KPRP. Spotkał się on z Prezydentem Ukrainy, premierem i ministrem spraw zagranicznych tego kraju.

Rozmowy ministra Szczerskiego dotyczyły współpracy w czterech obszarach: bezpieczeństwa i pokoju w Europie Wschodniej, zarządzania wschodnią granicą Unii Europejskiej, roli Polski we wdrażaniu umowy stowarzyszeniowej i umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i Ukrainą oraz kwestii systematycznego i konsekwentnego dialogu historycznego i narodowego.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP