Szefczowicz: W ramach Unii Energetycznej kontrola umów z Gazpromem i wzmocniony system handlu emisjami

4 lutego 2015, 10:44 Energetyka

Ogłoszenie projektu europejskiej polityki energetycznej do 2030 roku nastąpi 25 lutego br., wcześniej 6 lutego, będzie on omawiany na spotkaniu ministrów ds. energetyki krajów członkowskich w Rydze – zapowiedział Marosz Szefczovicz, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej na spotkaniu w Konfederacji Lewiatan.

Komisja Europejska w najbliższym czasie będzie pracować również nad stanowiskiem UE na konferencję klimatyczną w Paryżu oraz instrumentami egzekwowania przyjętych wcześniej celów – jak wdrożenie 2 i 3 pakietu energetycznego, rozbudowy infrastruktury pozwalającej na wymianę co najmniej 10 proc. energii na rynku europejskim, czy kontrolowania zgodności umów z Gazpromem z wymaganiami prawa wspólnotowego analogicznie do postępowań Komisji Europejskiej np. z Google.

Wiceprzewodniczący zapowiedział również przedstawienie w tym roku koncepcji nowego modelu biznesowego rynku hurtowego energii, a stosownych regulacji – w roku przyszłym. Uznając, że ceny detaliczne energii w Europie, zawierają dużo elementów fiskalnych oraz innych obciążeń, Komisja planuje także odniesienie się do tych kwestii.

Marosz Szefczovicz odniósł się pozytywnie do zaprezentowanych postulatów Rady ds. Gazu przy Konfederacji Lewiatan, zapewniając, że opracowywany przez Komisję plan działań będzie zawierał odpowiedź na część wskazywanych problemów, w szczególności potrzeby integracji rynków gazu na poziomie regionalnym, co z jednej strony służyłoby zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw, a z drugiej – ujednoliciłoby warunki konkurencji.
Wiceprzewodniczący KE zgodził się w pełni z potrzebą rozbudowy infrastruktury energetycznej w Polsce, w tym interkonektorów. Zwrócił przy tym uwagę, że Polska pomimo zarezerwowanych dużych środków europejskich nie realizuje połączenia gazowego Polska – Litwa. Istnieje także obawa, że nie zostaną wykorzystane w pełni środki na nowe instalacje w ramach instrumentu derogacyjnego EU ETS 2013-2020. Budowa mostu elektroenergetycznego prowadzona przez PSE (we współpracy z litewskim operatorem systemu przesyłowego) jest natomiast zrealizowana w 80 proc., a środki pomocowe na ten projekt są wykorzystywane zgodnie z harmonogramem.

Koncepcja reformy systemu EU ETS (stworzenie rezerwy stabilizującej) zostanie ogłoszona do czerwca br. W ślad za nią zostaną przedstawione mechanizmy ochrony konkurencyjności przemysłu przed negatywnymi skutkami jednostronnej polityki klimatycznej po 2020 roku.

Szefczovicz zapowiedział także przygotowanie europejskiej mapy złóż gazu łupkowego i oceny możliwości jego wydobycia, biorąc pod uwagę także nastawienie lokalnych społeczności.

Źródło: CIRE.PL