Szkolenia z energetyki jądrowej dla nauczycieli

27 listopada 2015, 13:49 Alert
Elektrownia atomowa Atucha Argentyna
Elektrownia atomowa Atucha w Argentynie

(CIRE.pl)

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych zorganizowała szkolenia na temat metodyki i zakresu nauczania o energii i energetyce jądrowej w szkołach. Celem szkolenie, które odbyło się dniach 23-26 listopada w Wejherowie, było udzielnie odpowiedzi na pytanie: Jak w atrakcyjny sposób uczyć o energetyce jądrowej?

Szkolenie zostało zorganizowane przez Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki,a prowadzili je eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych. Udział w nim wzięło około 120 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego.

W trakcie szkolenia uczestnicy mogli zapoznać się z podstawowymi wiadomościami o promieniowaniu jonizującym oraz wykorzystaniu energii jądrowej w medycynie, przemyśle czy badaniach naukowych, jak również w elektrowniach jądrowych. Mieli też możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie korzyści i wyzwań, jakie niosą ze sobą te zjawiska oraz przede wszystkim udoskonalić swój warsztat metodyczny.

Nauczyciele otrzymali też propozycje ciekawych scenariuszy lekcji oraz narzędzia informatyczne i tzw. edu-boxy, czyli zestawy pomocy dydaktycznych, które mają wzbogacić i uatrakcyjnić prowadzone w szkołach zajęcia. W skład tych zestawów wchodzą m.in. materiały codziennego użytku wraz z instrukcjami, przedstawiającymi wykorzystanie tych przedmiotów w sposób umożliwiający przeprowadzenie symulacji i eksperymentów fizycznych i chemicznych. Zestawy zawierają również podręczne urządzenia służące do mierzenia promieniowania jonizującego w otoczeniu.