MAE: Szwecja jest liderem transformacji energetycznej

10 kwietnia 2019, 07:00 Alert

Według najnowszych danych opublikowanych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (MAE), światowym liderem w dążeniu do gospodarki niskoemisyjnej jest Szwecja. Państwo te obecnie posiada najmniejszy udział paliw kopalnych w miksie energetycznych, wśród wszystkich państw członkowskich MAE.

Flaga Szwecji. Źródło: Pixabay
Flaga Szwecji. Źródło: Pixabay

Szwecja jest drugim krajem w rankingu państw o najniższej emisji dwutlenku węgla. Sukces wynika z podjętych przez ten kraj działań rynkowych, przede wszystkim skoncentrowanych na efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej. Sztokholm opodatkował także emisję CO2, co pomogło zmniejszyć emisyjność w kluczowych sektorach gospodarki.

MAE zwraca uwagę, że polityka energetyczna tego kraju, jest dobrze zintegrowana z przyjętymi celami klimatycznymi. Głównym celem Szwecji jest przejście na całkowicie zeroemisyjną gospodarkę do 2045 roku. MAE zauważa, że aby osiągnąć ten cel, potrzebne są jeszcze dodatkowe działania.

– Szwecja pokazała, że ambitna polityka transformacji energetycznej może towarzyszyć silnemu wzrostowi gospodarczemu – powiedział Paul Simons, zastępca dyrektora wykonawczego w MAE.

Największe starania Szwecji dostrzeżono w sektorze transportu. Wyznaczyła ona sobie za cel zmniejszenie emisji w tym obszarze o 70 procent, w latach 2010-2030. MAE zwraca uwagę, że Szwecja nie jest jeszcze na właściwej drodze do realizacji tych celów. Powinna ona więc monitorować proces transformacji i w razie potrzeby wzmocnić środki polityczne, prowadzące do osiągnięcia swoich celów.

MAE/Patrycja Rapacka