Szydło: Wszystkie polskie postulaty zostały zawarte w paryskim porozumieniu

14 grudnia 2015, 15:06 Energetyka

(300polityka.pl)

Podczas dzisiejszej konferencji, premier Beata Szydło oraz minister środowiska Jan Szyszko podsumowali zakończony w miniony weekend w Paryżu szczyt ONZ, poświęcony zmianom klimatu.

Zdaniem Beaty Szydło, wszystkie trzy polskie postulaty znalazły swoje odzwierciedlenie w końcowej wersji paryskiego porozumienia.

Mogę dzisiaj państwu powiedzieć, że w naszej ocenie zrobiono dobry krok w dobrym kierunku – powiedziała szefowa polskiego rządu.

Zdaniem ministra środowiska, dzięki temu, że Beata Szydło wzięła udział w paryskiej konferencji udało się rozpocząć dyskusję i budowę wielkiego porozumienia.

– W swoim wystąpieniu w Paryżu podniosłam 3 ważne dla naszego państwa kwestie. Postulatem Polski było żeby porozumienie podpisały wszystkie państwa świata […] bo dzisiaj to właśnie te duże gospodarki: USA, Chiny, Rosja – to te gospodarki, które muszą zrobić najwięcej, żeby wspierać klimat na świecie – powiedziała polska premier.

– Drugi postulat był taki, aby w porozumieniu zawrzeć właśnie takie zapisy, które uznają specyfikę rozwoju poszczególnych gospodarek (…) aby wprowadzając rozwiązania, które mają polepszać klimat na świecie, nie uderzać w gospodarki poszczególnych państw – dodała szefowa rządu.

Trzeci postulat dotyczył wyraźnego postawienia kwestii lasów i zalesiania. – To ta propozycja, którą Polska wskazuje jako rozwiązanie, które z jednej strony będzie polepszało klimat, a z drugiej – rozwiązywało kwestie nadmiernej redukcji CO2 – powiedziała premier.