Szyszko: Ekologia musi uwzględniać wymiar społeczny

28 lipca 2016, 12:30 Środowisko

– Najwyższy czas zintegrować siły w kierunku koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ta koncepcja mówi, że musimy dokonać wzrostu gospodarczego, ale z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i respektowaniem praw człowieka – zwrócił uwagę prof. Jan Szyszko podczas konferencji „Ekologia integralna. Laudato Si’ Młodzi bohaterami zmian”, współorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Konferencja odbyła się 25 lipca 2016 r. w Krakowie i rozpoczęła tydzień spotkań Światowych Dni Młodzieży. Była kontynuacją kongresu „Integralność Stworzenia”, który miał miejsce podczas Światowych Dni Młodzieży Rio 2013.

Dyskusja obejmowała takie tematy jak zmiany klimatyczne, dostęp do zasobów wodnych, zagrożenia różnorodności biologicznej czy obniżenie poziomu jakości życia. Włoski minister środowiska Gian Luca Galletti zwracał uwagę na konieczność rozwoju opartego na gospodarce cyrkularnej, a także przypominał o istotnych ustaleniach szczytu klimatycznego w Paryżu.

Encyklika papieża Franciszka, która ukazała się w maju 2015 r., zwraca szczególną uwagę na konieczność mądrej współpracy i stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w globalnej gospodarce: (…) Jednocześnie nie możemy dziś nie uznać, że prawdziwe podejście ekologiczne zawsze staje się podejściem społecznym, które musi włączyć sprawiedliwość w dyskusję o środowisku, aby usłyszeć zarówno wołanie Ziemi, jak i krzyk biednych (…).

Źródło: Ministerstwo Środowiska