Szyszko: Polska jest wzorem redukcji emisji. Trzeba to uwzględnić

26 listopada 2015, 16:49 Energetyka
Jan Szyszko

– Polski rząd jedzie na konferencję COP21 do Paryża z zamiarem zawarcia nowego porozumienia klimatycznego, pod warunkiem, że będzie ono globalne oraz sprawiedliwe zarówno dla państw rozwiniętych, jak i rozwijających się – powiedział wczoraj minister środowiska prof. Jan Szyszko podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.


– Polityka klimatyczna, zgodna z duchem Konwencji klimatycznej, jest dla Polski bardzo ważna. Chcemy, by Polska i inne kraje rozwijały się w sposób zrównoważony. Dlatego podczas konferencji COP21 w Paryżu będziemy dążyć w kierunku nowego, globalnego porozumienia klimatycznego. Porozumienie to, według Polski, musi być sprawiedliwe, solidarne oraz uwzględniać interesy i uwarunkowania wszystkich członków procesu klimatycznego – zarówno krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych – mówił minister Szyszko.

– Polska ma już ogromne osiągnięcia w zakresie redukcji emisji CO2. Pod tym względem jesteśmy wzorem dla innych i ten fakt, w naszym stanowisku, również zostanie odzwierciedlony – dodał minister Szyszko. W ramach Protokołu z Kioto Polska zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 6% do roku 2012 w stosunku do roku 1988. Tymczasem osiągnęliśmy spektakularną redukcję rzędu 30% przy jednoczesnym wzroście gospodarczym.

W trakcie COP21 planowane są także wydarzenia z udziałem polskiej delegacji (tzw. side events). – Pokażemy, między innymi, polski model gospodarki leśnej, w tym możliwości wykorzystania dotychczas niedocenianego potencjału lasów do pochłaniania dwutlenku węgla. Jest to zbieżne i z ochroną klimatu, i z ochroną bioróżnorodności – mówił minister Szyszko.

COP21, czyli 21. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w dniach 30 listopada – 11 grudnia 2015 r. w Paryżu. Podczas tegorocznego spotkania ma zostać podpisane nowe, po raz pierwszy globalne, porozumienie klimatyczne, które miałoby zacząć obowiązywać od 2020 r.

Źródło: Ministerstwo Środowiska