TAG: 10H

– Przyszły rząd będzie kontynuował projekty jądrowe, ale trudno jest mi określić tempo prac, gdyż nie wiemy, do czego obecny rząd się […]
Sejm uchwalił ustawę, która może zablokować energetykę słoneczną w Polsce. Obecnie branża liczy na poprawki w Senacie. -Wprowadzono […]
Energetyka odnawialna w Polsce jest zakładnikiem własnego sukcesu. Pomimo wielu niedogodności regulacyjnych, branża OZE w Polsce nieustannie się […]
Dialog z lokalnymi społecznościami jest tym dla inwestycji w OZE, czym olej dla pracy silnika. Bez niego ta skomplikowana maszyna po prostu się […]
Wraz z początkiem wiosny, większym nasłonecznieniem połączonym z wietrzną pogodą niczym przysłowiowe „grzyby po deszczu” pojawiły się […]
Zdaniem panelistów Kongresu Energetyki Przyszłości pod patronatem BiznesAlert.pl polityka energetyczna Polski nie zauważa wystarczająco OZE […]
– Kluczowymi elementami we wszystkich politykach energetycznych na Zachodzie są rynek energii i jego pochodna konkurencyjność. Tymczasem w […]
Musimy nauczyć się bilansować system oparty w większości na źródłach zależnych od pogody – od strony technicznej i finansowej. W tym […]
W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej ciągle wiele słyszy się o konieczności inwestowania w oze, w tym w elektrownie wiatrowe. Choć […]
Liberalizacja szkodliwej zasady 10H według pierwotnego rządowego projektu sprzed 2 lat dałaby możliwość rozwoju taniej energii z wiatru na […]
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zwiększającą dostęp lądowej energetyki wiatrowej do gruntów w Polsce z tak zwaną poprawką Suskiego […]
Nowelizacja ustawy odległościowej gotowa na podpis prezydenta RP. Spór władzy z opozycją może przesądzić o środkach Krajowego Planu Odbudowy […]
– W czasach gdy na całym świecie nabiera tempa rozwój gospodarczy i coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z zielonej energii, w […]
Liberalizacja ustawy ograniczającej lądowe farmy wiatrowe przeszła przez głosowanie w Sejmie. Czeka  na podpis prezydenta.
W uzgodnieniach z UE, tzw. kamieniach milowych, jest zapis, że wpływ na ustalenie odległości wiatraków od zabudowań powinna mieć lokalna […]
– Tylko dynamiczny rozwój OZE, a szczególnie energetyki wiatrowej może zapobiec wpadnięciu w tę gazową pułapkę – pisze Mikołaj […]
Komisje do spraw energii oraz samorządu zarekomendowały Sejmowi odrzucenie poprawki Senatu, która przywraca dozwoloną odległość lądowych farm […]
Fundacja Instrat szacuje, że wymóg zachowania odległości 700 metrów od gospodarstw domowych będzie skutkował utratą 47 powierzchni Polski pod […]
– Nowelizowana ustawa odległościowa to nie także ograniczenie nowych inwestycji w zakresie farm wiatrowych. Regulacje te również mają […]
Google, Mercedes, Ikea, Amazon, a także Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Polska Izba Motoryzacji oraz […]
Kiedy PiS walczył o ustawę odległościową i zasadę 10H, chciał się przypodobać grupom protestujących przeciwko budowie elektrowni […]
47 procent – o tyle mniej powierzchni Polski będzie dostępne pod inwestycje wiatrowe względem pierwotnej rządowej propozycji, jeśli […]
Ustalenie odległości turbin od zabudowań na 700 metrów to nieodpowiedzialność rządu za własne słowa, za proces konsultacyjny i za to, co nam […]
Zasada 10H to patologia prowadzonej przez rząd polityki pro węglowej. Za blokadę wiatraków płaci każdy obywatel, w postaci rosnących […]
Sejm przyjął liberalizację ustawy odległościowej, której funkcjonowanie od 2016 roku spowolniło rozwój branży energetyki wiatrowej. Ta […]
Zadaniem przywrócenia elektrowniom wiatrowym ich należnego statusu oraz zwalczenia nieprawdziwych stereotypów na ich temat zajęło się […]
– Przyjęte przez Sejm rozwiązanie znacząco ograniczy i spowolni rozwój energetyki wiatrowej względem propozycji rządu, utrzymując tym […]
Sejm przyjął w głosowaniu poprawkę posła Marka Suskiego zwiększającą minimalną odległość nowych elektrowni wiatrowych z 500 do 700 […]
Solidarna Polska złożyła poprawkę do ustawy odległościowej zakładającą przesunięcie odległości lądowych farm wiatrowych z 700 do 1000 m.
W Sejmie odbyła się debata poświęcona propozycji rządu dotyczącej liberalizacji ustawy odległościowej i zasady 10H, która de facto […]
– Zastąpienie zasady 10H minimalnym dystansem 500 m między wiatrakiem, a budynkiem mieszkalnym jest racjonalne. Zgadzali się na to eksperci, […]
– Biogaz i biomasa czy wiatraki? Jedno nie wyklucza drugiego – pisze Aleksander Tretyn ze stowarzyszenia Z energią o prawie w polemice […]
BloombergNEF (BNEF) przedstawia raport, z którego wynika, że Polska mogłaby pozostawić tylko jedną elektrownię węglową w rezerwie i polegać […]
Przyjmując poprawkę zmieniająca odległość minimalną wiatraka od zabudowań  500 na 700 metrów, politycy  zdecydują o wyrzuceniu do kosza […]
Mamy nadzieję, że po liberalizacji ustawy odległościowej będziemy mogli realizować nasze zamrożone projekty lądowych farm wiatrowych – […]
Chcemy, by inwestycje (w energetykę wiatrową na lądzie – przyp. red.) były realizowane z korzyścią dla mieszkańców okolic. Wierzę, że […]
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej krytykuje pomysł prowadzenia referendum w sprawie budowy lądowych farm wiatrowych zaproponowany w […]
Polska energetyka pilnie potrzebuje przyspieszenia budowy nowych, odnawialnych mocy wytwórczych. W polskim parlamencie toczą się prace nad […]
Kontrowersyjna poprawka Marka Suskiego do ustawy o uwolnieniu farm wiatrowych na lądzie w Polsce ma być przedmiotem głosowania Sejmu we wtorek, […]
Nie ma jeszcze harmonogramu najbliższych obrad z ostateczną informacją o tematach posiedzenia Sejmu, ale prawdopodobnie liberalizacja ustawy […]
Wstępny harmonogram obrad Sejmu uwzględnia punkt poświęcony sprawozdaniu komisji ds. energetyki o rządowym projekcie liberalizacji ustawy […]
Ustawa odległościowa ma zostać zliberalizowana, jednakże branża lądowych farm wiatrowych licząca na tę zmianę jest zaskoczona nagłą […]
W czwartek po raz drugi w tym tygodniu odbyło się posiedzenie wspólne Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji […]
– Lobby wiatrakowe ukrywa przed Polakami generowane przez niestabilne instalacje wiatrowe koszty w pozostałych częściach systemu […]
Komisja sejmowa do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych przyjęła poprawkę do ustawy odległościowej ograniczającej budowę lądowych […]