TAG: 550g
Energa w związku z rozporządzeniem UE 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, wprowadzającego m.in […]
Do końca roku może powstać nowelizacja ustawy o rynku mocy. Jej ewentualna zmiana będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej.
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) rozpoczyna prace nad rewizją kryteriów, które kształtują politykę banku w odniesieniu do inwestycji w […]
Czy Mateusz Morawiecki zostanie komisarzem ds. energii i klimatu? – zastanawia się Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.
Ambasadorowie państw Unii Europejskiej zatwierdzili w piątek w Brukseli porozumienie krajów członkowskich z Parlamentem Europejskim w sprawie […]
Forum Energii proponuje alternatywną strategię energetyczną bez atomu i z szybszą rezygnacją z węgla brunatnego, ale z gazem i OZE, a także […]
Mimo, że pierwsza gwiazdka przed nami, to za nami jest już chyba najbardziej wyczekiwana w tym roku aukcja rynku mocy. Ostatni, nowy blok węglowy […]
19 grudnia zakończyły się negocjacje unijnego rozporządzenia dotyczącego rynku energii elektrycznej. Dla Polski był to ostatni, najbardziej […]
Frakcja Zielonych w Parlamencie Europejskim skrytykowała Komisję Europejską za próbę uchwalenia zwolnienia z przepisów dotyczących rynku […]
Polska branża górnicza pokłada nadzieję w zgazowaniu i w biomasie, tak aby spełnić próg emisji 550g/KWh. O tej technologii przedstawiciele […]
Przedstawiciele PE i państw członkowskich kończą negocjacje dotyczące reformy kształtu rynku energii elektrycznej w UE. W przyszłym tygodniu […]
Uroczystość „Polska Energia w stulecie niepodległości” to dobra okazja do refleksji, na ile niepodległej polityki energetycznej […]
Komisja Europejska podjęła szeroko zakrojone działania w celu przeprowadzenia reformy istniejących rynków zdolności wytwórczych, między […]
Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się̨ ze strukturalnymi problemami związanymi bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z […]
Nowy blok węglowy w Elektrowni Ostrołęka nie poradzi sobie bez rynku mocy. To wsparcie może być jednak zagrożone. Czy inwestorzy zaryzykują mimo to?