TAG: Aukcje OZE

Redaktor Jeremi Jędrzejkowski nawołuje na łamach portalu rp.pl do jak najszybszego przyjęcia nowych regulacji dla sektora odnawialnych źródeł […]
II konferencja Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej odbyła się 30 września w Bydgoszczy. – Energetyka odnawialna może być wielkim […]
Ekspert do spraw energetyki profesor Krzysztof Żmijewski komentuje pomysł wprowadzenia aukcji do polskiego systemu wsparcia Odnawialnych Źródeł […]
Ministerstwo Gospodarki przedstawiło propozycję nowego systemu aukcyjnego dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii […]