TAG: Automatyczny system poboru opłat

Podczas prowadzenia największych inwestycji drogowych GDDKiA nie potrafiła zapewnić wystarczająco dobrego nadzoru nad jakością robót drogowych […]
W opinii ekspertów rynku drogowego rosną opóźnienia w rozszerzeniu elektronicznego poboru opłat za przejazdy drogami krajowymi o kierowców […]
Od 1 stycznia obowiązują nowe, mniejsze i bardziej racjonalne kary w systemie ViaToll. M.in. opłata za brak całego e-myta w przypadku zespołów […]
Ostatnie deklaracje przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat sposobu wdrażania tzw. e-myta rozszerzonego na […]
KOMENTARZ Marcin Rosołowski Dyrektor w agencji AM Art-Media Zasada pacta sunt servanda jest nie tylko fundamentem demokratycznego i wolnorynkowego […]