TAG: Balkan Stream
Okazało się, że dawno zarzucony program Nabucco niejako został zrealizowany jako Nabucco-bis przez czterech przywódców – Putina, […]
Rosyjski minister przemysłu i handlu Denis Manturow powiedział dziennikarzom 17 września, że Bałkan Stream, czyli bułgarska odnoga planowanego […]