TAG: Biometan

Orlen Południe, spółka Grupy Orlen, podpisała umowę na budowę nowoczesnej tłoczni oleju w Kętrzynie, w woj. warmińsko-mazurskim. Zakład […]
Polska Spółka Gazownictwa (PSG) otworzyła nowe laboratorium w Krakowie. Nowoczesna placówka posłuży do badania jakości gazu, który w […]
Podczas trzeciego panelu jubileuszowej konferencji Polskiej Spółki Gazownictwa na scenie zasiadł cały jej zarząd. Było to swego rodzaju […]
Drugi panel jubileuszu dziesięciolecia Polskiej Spółki Gazownictwa zebrał rozmówców z całej Europy. Wśród panelistów znaleźli się m.in […]
12 września 2023 roku w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji dziesięciolecia Polskiej Spółki Gazownictwa. Tego dnia mieliśmy okazję […]
– Jednym z głównych wyzwań stojących obecnie przed PSG jest dostosowanie funkcjonowania spółki do trwającej transformacji energetycznej, […]
– W lipcu 2023 roku Sejm przyjął długo oczekiwaną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt nowelizacji (UC99), […]
 – Są do pokonania pewne kwestie techniczne. Jeżeli zostaną one rozwiązane i biometan będzie można zgodnie z normami technicznymi […]
– Gdybyśmy chcieli wykorzystać całą moc w biogazowniach szczytowych pracujących np. 12 godzin na dobę (w porannym i wieczornym szczycie), […]
– W 2050 roku Polska Spółka Gazownictwa będzie jednym ze stabilniejszych dystrybutorów energii w Polsce. A to dlatego, że już dziś chcemy […]
– Jeszcze przed 2027 rokiem chcemy, żeby część gazu ziemnego, który w Polsce pochodzi z importu, była zastępowana lokalnym zielonym […]
Strategia dekarbonizacji Veolii w Polsce zakłada rozwój biometanu ze względu na to, że teraz przechodzi na gaz z węgla, a w przyszłości chce […]
– System wsparcia biometanu jest niewystarczający, szczególnie ten w zakresie otoczenia legislacyjnego. Dzisiaj blokują nas akty prawne, […]
Gaz-System podpisał z duńskim odpowiednikiem Energinet.dk memorandum o współpracy na rzecz ciągłości dostaw gazu przez Baltic Pipe oraz […]
Gazownicy rozmawiają o transformacji energetycznej sektora gazowego, ale na pierwszym planie mają kryzys energetyczny, który się nie skończył.
Operatorzy gazociągów w Polsce i na Ukrainie zacieśniają współpracę by przesyłać razem wodór oraz biometan, ale mogą także zbudować […]
Czy Polska może prowadzić transformację energetyczną na gazie i nie dać się złapać w pułapkę gazową Putina? Jest sposób, ale ryzykowny […]
O wyzwaniach związanych z transformacją sektora energetycznego i ciepłowniczego w Polsce, strategii Grupy Veolia w perspektywie do 2050 r. oraz […]
Zespół ekspertów pełnomocnika rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich przygotował kompleksową propozycję zmiany przepisów […]
– Lukę po gazie rosyjskim może zastąpić nie tylko surowiec pozyskiwany z dowolnego miejsca na ziemi, dostarczany do gazoportu, czy też […]
O potencjale biometanu w Polsce, możliwości wykorzystania go w sektorze ciepłowniczym, a także działaniach w tym obszarze podejmowanych przez […]
Grupa Orlen buduje pierwszą w Polsce ekologiczną biogazownię, która realnie przełoży się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla w transporcie […]
Nie ma alternatywy wobec tej polityki, uważam, że powinna być ona kontynuowana, chociaż powinna być skuteczniejsza i szybsza. My rozpoczęliśmy […]
Kryzys energetyczny uderza w całą Europę, co odczuwają też obszary wiejskie. Uczestnicy V Międzynarodowej Konferencji Energetyka, Środowisko, […]
Istotną barierą w rozwoju OZE jest przesył energii, dlatego istotne będzie tworzenie spółdzielni energetycznych, które mogłyby być […]
Popularyzacja biometanu, słusznie uważanego za najbardziej przyszłościowe biopaliwo, musi iść w parze w odpowiednią legislacją. Mając na […]
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans przyznaje, że powrót do paliw kopalnych w krótkim terminie uchroni Europę przed […]
– W przypadku EuRoPol Gazu mieliśmy do czynienia z toczonymi przez lata sporami – ale, podkreślam, to akcjonariusze, nie ich pełnomocnicy, […]
– Mamy nadzieję, że polski rząd wraz z partnerami z UE szybko wskaże kierunki, w których pójdzie polska energetyka. Jeżeli klienci mają […]
– Naszą ambicją jest budowa gazociągów przystosowanych do przesyłu wszystkich gazów domieszkowych. Największym problemem jest jednak koszt […]
Ekolodzy krytykują plan pływającego gazoportu w Zatoce Gdańskiej uznając, że nie jest potrzebny do porzucenia gazu z Rosji, ale dlaczego w […]
– Decyzja o budowie w Ostrołęce nowego, dużego źródła wytwórczego była podyktowana realnymi potrzebami Krajowego Systemu […]
Metan jest podstawowym składnikiem zarówno gazu ziemnego, jak i biogazu. Jednak podczas gdy gaz ziemny jest paliwem kopalnym, a jego spalanie […]
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przedstawiło serię dziewięciu przedsięwzięć środowiskowych wpisujących się w strategię […]
Obecnie paliwa gazowe stosowane w Unii Europejskiej (UE) zdominowane są przez gaz ziemny- paliwo kopalne. Aby osiągnąć cele klimatyczne na 2030 […]
Mechanizm unikniętych emisji to robocza nazwa projektu mającego na celu wsparcie m.in. sektora produkcji biogazu i biometanu – powiedział w […]
– Założenia aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku to korekta z punktu widzenia bezpieczeństwa, która stawia rolę gazu […]
Biogazownie stanowią naturalne i stabilne uzupełnienie odnawialnych źródeł energii w produkcji niskoemisyjnej energii. Polska wciąć nie […]
Były premier Jerzy Buzek został wybrany sprawzodawcą Parlamentu Europejskiego ws. kluczowego rozporządzenia nt. unijnego rynku wodoru oraz gazu […]
Komisja Europejska przedstawiła projekt aktu delegowanego taksonomii unijnej, który określa atom i gaz jako źródła zrównoważone, a przez to […]
Komisja Europejska zamierza przedstawić drugiego lutego propozycję taksonomii z gazem oraz energetyką jądrową po małych zmianach w stosunku do […]
Orlen Południe i PGNiG SA wspólnie utworzą spółkę, która zainwestuje w rozwój sieci nowoczesnych biometanowni. Orlen Południe będzie miał […]
PKN Orlen, jako pierwsza firma w Polsce, w ramach działań pilotażowych zaimportował certyfikowany biometan, który jest odnawialnym […]
Bartłomiej Kupiec, prawnik i analityk polityki zrównoważonego rozwoju ze Stowarzyszenia „Z energią o prawie” tłumaczy, że dekarbonizacja […]
Niemiecki Die Welt opisuje w jaki sposób Niemcy wystawiły Europę na ryzyko zależności od gazu z Rosji broniąc gazu jako paliwa transformacji […]