TAG: Biometan
– Transformacja energetyczna jest w polskim przypadku wymagana. Musi ona brać oczywiście pod uwagę inne czynniki, np. społeczne czy ceny […]
Branża bioemetnanowa i biogazowa potrzebuje jak najszybszego przyjęcia systemu wsparcia. – Jeśli nie przyjmiemy regulacji do 2021 roku, […]
W siedzibie ministerstwa klimatu i środowiska podpisano list intencyjny ws. partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Zawarto także […]
W kulisach konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne. Filary i perspektywa rozwoju” pod patronatem BiznesAlert.pl wiceminister klimatu […]
– System wsparcia biometanu jest obecny w dyskusji z branżą. Ministerstwo klimatu rozważa obecnie dwa modele dwukierunkowe. Chodzi […]
– W ciągu 10 lat chcemy osiągnąć wolumen produkcji biometanu na poziomie 4 mld m sześc., czyli 1/5 naszego zapotrzebowania. Własne zasoby […]
– Mówimy o kilkunastu tysiącach miejsc pracy o charakterze stałym, nie-sezonowym  w rodzącym się sektorze biometanowni – mówi […]
– Proces dywersyfikacji dostaw gazu w Polsce jest zaplanowany, realizowany i bliski finiszu. Trwa zatem dyskusja o liberalizacji rynku w Polsce […]
Bez postawienia na biometan – zdaniem gości panelu o biometanie na konferencji Gazterm – polski sektor gazowniczy może skończyć jak branża […]
Uważam, że jeżeli inwestycje w projekty infrastruktury gazowej przestaną być finansowane przez instytucje europejskie, to zmianie ulegnie tylko […]
„Rzeczpospolita” informuje, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamierza pozyskać ponad miliard metrów sześciennych […]
Olen Południe, analizuje możliwość budowy dwudziestu biogazowni rolniczych opartych na innowacyjnej polskiej technologi, które umożliwią […]
PGNiG chce skoncentrować się na obszarach OZE w swojej strategii, której aktualizację udostępni jesienią tego roku. Te kwestie mają być […]
– Nakłady na realizację zielonego ładu, w tym inwestycji w OZE i biogaz będą znacznie większe niż wstępne szacunki, które […]
Biometan może odegrać rolę w transformacji energetycznej transportu. Jak przebiega rozwój wykorzystania tego paliwa w Polsce? Opowiada Karolina […]