TAG: Coal Regions in Transition

Śląskie będzie największym beneficjentem środków przeznaczonych w kolejnej unijnej perspektywie finansowej na wsparcie regionów górniczych […]
Na połowę grudnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, koordynujące polskie prace nad unijną inicjatywą dot. transformacji regionów górniczych […]
Woj. śląskie ma otrzymać wsparcie w ramach uruchomionej pod koniec ub. roku unijnej inicjatywy dot. transformacji regionów górniczych Coal […]
Rząd zasugerował Komisji Europejskiej możliwość objęcia wsparciem tworzonej inicjatywy Coal Regions in Transition, obok terenów górnictwa […]
Strona polska wybrała 12 z zaproponowanych wstępnie 36 projektów do realizacji w ramach unijnego programu wsparcia dla regionów górniczych […]
Do końca czerwca Komisja Europejska otrzyma propozycje polskich projektów pod kątem inicjatywy Coal Regions in Transition – przekazał PAP […]