TAG: Cyberprzestrzeń
– Nie ma dnia, by systemy teleinformatyczne operatora systemu przesyłowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych nie były atakowane przez […]
Oficjalne przyjęcie Dyrektywy Bezpieczeństwa Sieci i Informacji przez Parlament Europejski to przełomowe wydarzenie z punktu widzenia […]
– Oczekiwany w tym tygodniu szczyt NATO w Warszawie nadchodzi w momencie niezmiernie ważnym dla naszego bezpieczeństwa. Nadciąga wraz z […]
Zagadnienie cyberbezpieczeństwa dotyka w pierwszej kolejności zwykłego użytkownika sieci, firmy, a dopiero na samym końcu państwa i dużych […]
Szczyt NATO w Warszawie ma przynieść ważne deklaracje polityczne w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym uznanie cyberprzestrzeni za domenę […]
STANOWISKO Instytut Jagielloński Infoafery w różnych resortach, spółkach Skarbu Państwa i rządowych agencjach są niepokojącym sygnałem […]
Wiele mówi się o politycznych i ekonomicznych konsekwencjach decyzji, jaką Brytyjczycy podjęli w ramach referendum o pozostaniu w Unii […]
KOMENTARZ dr Joanna Świątkowska, dyrektor Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC EU, ekspert Instytutu Kościuszki Zarówno […]
ROZMOWA Dyrektor w dziale cyberbezpieczeństwa w firmie doradczej EY, Michał Kurek, opowiada o wpływie zagrożeń cybernetycznych na […]
Potrzebna jest ustawa kompleksowo podejmująca problem cyberbezpieczeństwa, która będzie szeroko konsultowana ze wszystkimi najważniejszymi […]
Firmowa sieć składa się z bardzo wielu elementów – urządzeń, aplikacji, systemów. Aby działała ona sprawnie i tym samym wspierała pracę […]
– Rosja intensyfikuje działania militarne i wywiadowcze na polu cybernetycznym. W najbliższych latach rola tego obszaru będzie rosła dalej […]
Zdaniem Prof. Konrada Świrskiego, kierownika Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Warszawskiej w celu poprawy […]
– Jesteśmy zainteresowani współpracą między administracją publiczną a biznesem, biznesem reprezentowanym przez strategiczne spółki […]
W polskich prokuraturach, na wszystkich poziomach powstaną komórki do zwalczania cyberprzestępczości – zapowiedział w czasie forum […]