TAG: Die Linke
2021 rok przyniesie sporo zmian politycznych w Niemczech. Nie dość, że po raz pierwszy w historii RFN urzędujący kanclerz nie ubiega się o […]
Niemiecka partia lewicowa Die Linke przedstawiła program wyborczy przed wyborami do Bundestagu we wrześniu 2021 roku. Ugrupowanie chce szybszej […]