TAG: DISE 2020

Eksperci Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych analizują możliwe warianty ścieżek transformacji z wykorzystaniem gazu ziemnego jako […]
Niewątpliwie energetycznym wydarzeniem mijającego tygodnia była wrocławska konferencja DISE 2020. Przez dwa dni politycy, urzędnicy i biznesmeni […]
Gas Storage Poland prowadzi badania na temat magazynowania wodoru w kawernach solnych. Kawernowe magazyny gazu mogą posłużyć do składowania tego […]
Przedstawiciel rządu odpowiedzialny za projektowanie polityki na rzecz rozwoju wodoru w różnych gałęziach gospodarki zapowiada, że strategia w […]
Polska jest na innym etapie rozwoju energetyki niż większość krajów europejskich, więc powinna prowadzić transformację idąc własną […]
Piotr Paszko, dyrektor naczelny ds. skarbowości KGHM, mówił o funduszu sprawiedliwej transformacji na VI Kongresie Energetycznym. Ostrzegał przed […]
Będziemy nadal sprowadzać gaz z zagranicy, ale chcemy by było jak najwięcej naszego gazu – powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński […]
Sektor morskich farm wiatrowych w Polsce ma pochłonąć 120 mld złotych i wygenerować od 60 do 77 tys. nowych miejsc pracy. Potrzebne są jednak […]
– System wsparcia biometanu jest obecny w dyskusji z branżą. Ministerstwo klimatu rozważa obecnie dwa modele dwukierunkowe. Chodzi […]
– W ciągu 10 lat chcemy osiągnąć wolumen produkcji biometanu na poziomie 4 mld m sześc., czyli 1/5 naszego zapotrzebowania. Własne zasoby […]
Podczas panelu dotyczącego rozwoju rynku gazu w świetle Europejskiego Zielonego Ładu podczas Kongresu DISE 2020, dyskusja toczyła się wokół […]
Na tegorocznej edycji konferencji DISE, prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin odniósł się do rozwoju energetyki rozproszonej.
PKN Orlen poprzez spółkę zależną Baltic Power chce za cztery lata rozpocząć budowę morskiej farmy wiatrowej na Bałtyk, a chce ją ukończyć […]
Od kolejnych rozmów z górnikami, projektu wydzielenia aktywów węglowych do końca roku do technologii morskich farm wiatrowych i biometanu […]
– Rola ministerstwa aktywów państwowych ogranicza się do transformacji spółek energetycznych, a nie do kwestii ministerstwa klimatu, co […]