TAG: Dyrektywa

Biznes, związki zawodowe, organizacje społeczne i Koalicja Klimatyczna apelują do premier Kopacz o znaczące przyspieszenie prac rządu nad […]
Rada Ministrów 21 lipca 2015 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej. Głównym celem proponowanej nowelizacji jest […]
(Ministerstwo Środowiska) Szereg rozwiązań, które usprawnią proces inwestycyjny, znalazło się w przyjętym dziś przez Radę Ministrów […]
– Kilka dni temu przez media w Polsce przemknęła informacja, że w Parlament Europejski przegłosował zaostrzenie dyrektywy środowiskowej […]
– Ustawa wprowadzająca technologię CCS wypełnia zalecenia dyrektywy UE w sprawie składowania dwutlenku węgla chociaż zgoda na takie […]
KOMENTARZ Michał Olszewski ClientEarth Na trzy miesiące przed interpelacją posłów do europarlamentu, ClientEarth wysłało do komisji skargę na […]