TAG: EFRA
Litwa zmaga się ze spadkiem wydobycia ropy. Potrzebne są nowe odwierty, ale zagraniczne firmy nie chcą się w nie angażować, co pokazała […]
LOTOS wypracował porozumienie z KT – Kinetics Technology, głównym wykonawcą Projektu EFRA. Zgodnie z projektem aneksu – osiągnięcie […]
Bezpieczeństwo w rafinerii to ciągły wyścig zbrojeń, aby być coraz bardziej konkurencyjnym – powiedział prezes Grupy Lotos Mateusz Bonca […]
Budowa instalacji poprawiającej i zwiększającej produkcję ropy w Grupie Lotos– EFRA – jest zrealizowana w 95 procentach. Kolejne dwie […]
W Wieliczce odbywa się V Kongres Chemiczny. Podczas debaty „Bezpieczeństwo sektora chemicznego we współczesny świecie” goście zaapelowali o […]
Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego Lotos odnotował stabilne wyniki w pierwszym kwartale 2018 roku. Rosną wskaźniki dywersyfikacji, […]
Czołowe europejskie organizacje transportu towarowego, podjęły się próby oszacowania ekonomicznych kosztów katastrofy w Rastatt. Według […]
Rząd ma przedstawić strategię energetyczną do końca roku tego roku, elektrownia jądrowa jest jednym z flagowych projektów tej strategii. Tym, […]
Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o urzeczywistnieniu się ryzyka niedotrzymania terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej instalacji […]
– Porozumienie naftowe miało ustabilizować rynek. Chociaż cena ropy rośnie, to nie ma gwarancji, że utrzyma się wyżej na kilka lat […]
Spółka Lotos poinformowała, że na koniec września zrealizowano 84,2 proc. prac w ramach projektu EFRA. Zakończenie inwestycji planowane jest na […]
Grupa Kapitałowa Lotos opublikowała Zintegrowany Raport Roczny 2016. Raport prezentuje wyniki ekonomiczne, środowiskowe, społeczne oraz kwestie […]
Choć Projekt EFRA zakończy się dopiero za rok, instalacje siarkowe i wodne są już gotowe do obsługi większej produkcji gdańskiej rafinerii […]
– Przesłanki dla realizacji EFRA są jak najbardziej aktualne. Sądzimy, że bez problemu alokujemy na polskim rynku dodatkowe produkty, […]
W Toruniu odbywa się Kongres „Polska Chemia 2017”. Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Grzegorz Błędowski, […]