TAG: Elektrobudowa

Sąd Rejonowy w Katowicach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy – poinformowała spółka w komunikacie.
Jedna z nielicznych firm polskich, która brała udział w budowie elektrowni atomowych na świecie, chce złożyć wniosek o upadłość […]
Elektrobudowa i Tauron Ciepło nie zawarły ugody na czwartkowym posiedzeniu przed sądem w Katowicach – poinformowała Elektrobudowa w […]
Elektrobudowa i Tauron Ciepło podjęły rozmowy, których celem jest wypracowanie rozwiązania kończącego spór pomiędzy stronami – […]
Bank PKO BP wypłacił ok. 12,6 mln zł na rzecz Tauron Ciepło na podstawie gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca 2013 roku, […]
Elektrobudowa otrzymała od banku PKO BP informację o złożeniu przez Tauron Ciepło żądania niezwłocznej zapłaty przez bank kwoty ok. 12,6 mln […]
Tauron Ciepło domaga się od Elektrobudowy obniżenia o około 12,5 mln zł wynagrodzenia z tytułu realizacji w latach 2013-2016 kontraktu na […]
PKN Orlen złożył do Banku Handlowego żądanie natychmiastowej zapłaty przez bank ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro ( czyli ok. 11,22 mln zł […]
PKN Orlen chce obniżyć wynagrodzenie Elektrobudowy związane z Instalacją Metatezy o ok. 15,9 mln zł – podała Elektrobudowa w komunikacie […]
PKN Orlen złożył wniosek do Elektrobudowy jako wykonawcy projektu Metatezy z propozycją ugody i zapłaty przez Elektrobudowę na rzecz płockiego […]
Elektrobudowa złożyła apelację od wyroku sądu I instancji dotyczącego roszczeń Fińskiego Związku Zawodowego – podała Elektrobudowa w […]