TAG: Energinet.dk
Izostal poinformował w raporcie bieżącym z 16 kwietnia, że złożył najkorzystniejszą ofertę na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000 dla […]
Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę lądowego odcinka od suchego spawu do zespołu zaporowego Niechorze-Pogorzelica […]
Firma A.Hak International poinformowała, że otrzymała kontrakt od duńskiego Energinet.dk na budowę lądowej części gazociągu Baltic Pipe […]
Dania wydała komplet zgód niezbędnych do budowy gazociągu Baltic Pipe. Uznała, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.
Prezes Gaz-Systemu zdradził jaka będzie rola nowych tłoczni zbudowanych przez Amerykanów na potrzeby gazociągu Baltic Pipe i nie tylko.
Duńska Agencja Ochrony Środowiska (Danish EPA) 12 lipca 2019 r. wydała dwie decyzje środowiskowe związane z lokalizacją gazociągu Baltic Pipe […]
Duńska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) udzieliła Energinet.dk i Gaz-System pozwolenia następującego po zakończonej ocenie oddziaływania na […]
Wojewoda zachodniopomorski 26 czerwca 2019 r. wydał decyzję lokalizacyjną dla rozbudowy tłoczni gazu w Goleniowie. To jeden z trzech takich […]
Duńskie siły zbrojne podają, że na trasie gazociągu Baltic Pipe znajdują lub mogą znajdować się niewybuchy i amunicja z czasów II wojny […]
Najlepsza trasa gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec wiedzie przez akweny, do których Dania zyskała prawo po uregulowaniu sporów z Polską […]
W kwietniu 2017 roku Energistyrelsen (ENS – Duńska Agencja Energii) opublikowała politykę energetyczną państwa do roku 2030[1] […]
Niemal jednogłośnie Sejm uchwalił w czwartek ustawę o ratyfikacji umowy z Danią ws. Baltic Pipe. Tylko dwóch posłów było przeciwnych, jeden […]
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie […]
W Danii rozpoczęły się konsultacje publiczne raportu oddziaływania na środowisko projektu Baltic Pipe. Pod koniec stycznia Duńska Agencja ds […]
2018 rok upłynął pod znakiem projektu Baltic Pipe. Wygląda na to, że tylko trudny do przewidzenia kryzys może zagrozić realizacji tego […]