TAG: Energinet.dk
Wojewoda zachodniopomorski 26 czerwca 2019 r. wydał decyzję lokalizacyjną dla rozbudowy tłoczni gazu w Goleniowie. To jeden z trzech takich […]
Duńskie siły zbrojne podają, że na trasie gazociągu Baltic Pipe znajdują lub mogą znajdować się niewybuchy i amunicja z czasów II wojny […]
Najlepsza trasa gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec wiedzie przez akweny, do których Dania zyskała prawo po uregulowaniu sporów z Polską […]
W kwietniu 2017 roku Energistyrelsen (ENS – Duńska Agencja Energii) opublikowała politykę energetyczną państwa do roku 2030[1] […]
Niemal jednogłośnie Sejm uchwalił w czwartek ustawę o ratyfikacji umowy z Danią ws. Baltic Pipe. Tylko dwóch posłów było przeciwnych, jeden […]
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie […]
W Danii rozpoczęły się konsultacje publiczne raportu oddziaływania na środowisko projektu Baltic Pipe. Pod koniec stycznia Duńska Agencja ds […]
2018 rok upłynął pod znakiem projektu Baltic Pipe. Wygląda na to, że tylko trudny do przewidzenia kryzys może zagrozić realizacji tego […]
Szczyt klimatyczny był okazją do podpisania umowy polsko-duńskiej o Baltic Pipe i podkreślenia jego znaczenia dla energetyki, ale i całej […]
Baltic Pipe przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu oraz budowy zintegrowanego, konkurencyjnego rynku gazu w […]
Zapadły ostateczne decyzje inwestycyjne o powstaniu projektu Baltic Pipe, zarówno po stronie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i Królestwa Danii.
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, farmy wiatrowe Vesterhav Syd i Vesterhav Nord, które u wybrzeży Danii postawi Vattenfall, będą […]
Energinet.dk zaprosił potencjalnych dostawców zainteresowanych gazociągiem Baltic Pipe na spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono w siedzibie […]
Duńska firma konsultingowa COWI poinformowała o wygraniu trzech przetargów na wykonanie prac przygotowawczych w ramach realizacji projektu Baltic […]
Uczestnicy projektu Baltic Pipe wytłumaczyli dlaczego zależy im na budowie gazociągu z Norwegii, przez Danię, do Polski.