TAG: Energomontaż-Północ Gdynia

Pod koniec kwietnia informowaliśmy, że Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) powołała holding „Grupa Przemysłowa Baltic”. Spytaliśmy rzecznika […]
Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) powołała holding „Grupa Przemysłowa Baltic”. W jego skład wchodzą podmioty portfela kapitałowego […]
We wtorek 9 kwietnia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek Agencji Rozwoju Przemysłu w sprawie przejęcia przez ARP […]