TAG: Energteyka

Unijny program Horyzont Europa daje szansę na rozwój niskoemisyjnych technologii, które pozwolą na dekarbonizację gospodarki europejskiej.