TAG: Europa
Unia Europejska podkreśla rangę Europejskiego Zielonego Ładu w obliczu pogłębiającego się kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa, a polski […]
Zdalne posiedzenia zarządów i rad nadzorczych mają usprawnić działanie spółek w dobie koronawirusa.
Grupa Lotos informuje o zakończeniu miesięcznego bankowego ruchu testowego instalacji projektu EFRA mającego zwiększyć efektywność rafinacji.
Epidemia koronawirusa choć nieco odracza w czasie zasadnicze decyzje dotyczące polskiej energetyki, to jednak nie likwiduje problemów związanych […]
New York Times opisuje, jak rosyjski państwowy koncern jądrowy finansuje i buduje reaktory na całym świecie, zapewniając Moskwie zarówno zyski […]
KGHM Polska Miedź informuje, że 26 marca odbierze lotniczy transport sprzętu medycznego z Chin. Jego wartość to blisko 5,5 mln zł.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne wprowadziły procedury prewencyjne w sytuacji pandemii koronawirusa w Polsce. – System elektroenergetyczny w […]
Rozporządzenie UE 2018/1999 jest zderzeniem dwóch strategii planowania działań w sektorach energii i klimatu. Czy Polska zda egzamin? – […]
Zatrzymanie pracy kopalni w Polsce przez koronawirusa może być niebezpieczne. – Najpoważniejsze zagrożenie ma charakter geologiczny i […]
Rosyjskie media informują, że projekt Nord Stream 2 może mieć problem z rentownością ze względu na kryzys cen ropy i prawdopodobny spadek […]
Liderzy przemysłu polskiego liczą na dodatkowe rozwiązania legislacyjne wspierające przemysł w okresie pandemii koronawirusa. – […]
Minister klimatu Michał Kurtyka podpisał 20 marca 2020 roku koncesję z pozwoleniem dalszej eksploatacji złoża węgla brunatnego w Turowie przez […]
Polskie LNG rozpoczęło procedurę udostępnienia możliwości regazyfikacyjnych gazoportu. Procedura jest związana z rozbudową terminalu LNG.
PGNiG wybuduje nową elektrociepłownie zasilaną gazem w Przemyślu. Ma ona zastąpić ciepłownie Zasanie opalaną miałem węglowym. Inwestycja […]
Wojska Obrony Terytorialnej dalej pomagają w walce z epidemią koronawirusa. Ministerstwo obrony narodowej rozszerzyło zakres działań […]