TAG: Fundusz Innowacji

Polski Komitet Energii Elektrycznej obliczył, że całkowity koszt uprawnień do emisji CO2 dla energetyki polskiej w scenariuszu redukcji emisji o […]
W Warszawie odbyły się warsztaty poświęcone handlowi uprawnieniami do emisji CO2, EU ETS i wdrożeniu mechanizmu wsparcia poprzez dedykowany […]