TAG: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej
Kiedy Frans Timmermans dostał tekę wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za wprowadzanie „Zielonego ładu”, pojawiły […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą rozporządzenia ustanawiającego […]
W związku z niepodpisaniem celu neutralności klimatycznej, Polska może otrzymać miliard euro środków mniej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Prof. Jerzy Buzek będzie pilnował wydatkowania środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w energetyce, którego był pomysłodawcą. To […]
Czy w czasie prac nad Funduszem Sprawiedliwej Transformacji oraz innymi aktami prawnymi Europejskiego Zielonego Ładu przetrwa zapis dotyczący […]
Według prof. Jerzego Buzka, b. premiera i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Polska powinna negocjować budżet Unii na lata 2021-2027 w […]
Jednym z głównych tematów Polsko – Francuskiego Forum Przemysłu była ścieżka dojścia do neutralności klimatycznej. Strona francuska […]
Według Unii Europejskiej energetyka jądrowa wraz z OZE ma być podstawą niskoemisyjnego miksu energetycznego. Okazuje się, że projekt […]
Wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda wypowiedział się na temat projektu Zielony Ład i środków finansowych, przeznaczonych na […]
Wszystkich problemów branży energetycznej nie można zrzucić na karby złej kondycji spółek węglowych czy ubiegłorocznego zamrożenia cen […]
Komisja Europejska przekaże większość środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej ze względu na kryteria. Środki te będą […]
Więcej niż co czwarte euro (26,7 proc.) z funduszu na sprawiedliwą transformację, w tym zwłaszcza na wsparcie regionów węglowych, ma trafić […]
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej to kropla w morzu potrzeb, ale Polska tak czy inaczej musi dokonać zmian. Ma czas na negocjacje do […]
Komisja Europejska przedstawiła dziś projekt rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – kluczowego elementu programu […]
Szacunkowe koszty „zielonego ładu” idą w biliony euro. Jednym ze źródeł finansowania tej gigantycznej operacji ma być Fundusz Sprawiedliwej […]