TAG: Gaz-System
Komisja Europejska przyjęła czwartą listę Projektów Wspólnego Zainteresowania (PCI) dotyczących transgranicznej infrastruktury energetycznej […]
W poniedziałek 28 października Gaz-System wybrał najkorzystniejszą ofertę w pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na […]
25 października 2019 r. ogłoszono postępowanie na wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy tłoczni gazu w Goleniowie i Odolanowie oraz […]
Rozmowy procesu trójstronnego KE-Ukraina-Rosja o przyszłości dostaw gazu przez terytorium ukraińskie można scharakteryzować jako chaos […]
Dania wydała komplet zgód niezbędnych do budowy gazociągu Baltic Pipe. Uznała, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w […]
Okres przejściowy po wyborach w Polsce oraz niepewność w relacjach USA i Ukrainy stały się okazją do ataku na ambitny plan stworzenia […]
Sekretarz energii USA Rick Perry poinformował prezydenta USA Donalda Trumpa o woli odejścia ze stanowiska. Termin opuszczenia Białego Domu […]
W nawiązaniu do informacji prasowych opublikowanych przez ukraińskie  spółki, tj. Uktransgaz oraz Naftohaz o zwiększeniu dostępnej […]
Bezpieczeństwo sieci przesyłowej gazu ziemnego to jeden z priorytetów Gaz-System. W Kędzierzynie-Koźlu 15 października 2019 r. odbyły się […]
Biuro prasowe Gaz-Systemu poinformowało, że w związku z realizowaną strategią Grupy Kapitałowej doszło do zmian w zarządzie spółki córki […]
Spółka podpisała z wykonawcą robót budowalnych umowę na budowę węzła rozdzielczo-pomiarowego gazu w Strachocinie. Wartość umowy to ponad 131 mln zł.
Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o dofinansowaniu kwotą 130 mln euro rozszerzenia funkcjonalności terminalu LNG w Świnoujściu […]
9 października odbyła się w Warszawie konferencja Nafta-Gaz-Chemia 2019. To istotne forum wymiany myśli przedstawicieli polskiego sektora […]
10 października odbyło się oficjalne podpisanie umowy na zakup dwóch regazyfikatorów SCV potrzebnych do rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu […]