TAG: GET Baltic

Spółka córka Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – PGNiG Supply and Trading – została 96 członkiem giełdy gazowej GET Baltic. 
Obecnie prowadzone Towarową Giełdę Energii działania koncentrują się na nowym, atrakcyjnym rynku, który tworzą kraje bałtyckie oraz […]
16 września tego roku Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych podpisała umowę z GET Baltic na usługi doradcze. Zakres usług IRGiT obejmuje […]