TAG: Gospodarka

Rozwój przemysłu i analiza nowych regulacji tak, aby nie hamowały konkurencyjności gospodarek państw członkowskich UE, to główny temat […]
– Chcemy szeroko otworzyć drzwi dla kapitału zagranicznego, zwłaszcza tego, który wspiera wzrost, rozsądnie dbać o polski przemysł, […]
(Ministerstwo Gospodarki) W Szanghaju 23 listopada 2015 r. odbyło się Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze. Wzięli w nim udział przedstawiciele […]
KOMENTARZ Janusz Śniadecki Przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków Toczy się bitwa o przyszłość polskiego górnictwa […]
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. otrzymała wyróżnienie Ministra Skarbu Państwa „za szczególny wkład w promowanie i  wspieranie rozwoju […]
Premier Ewa Kopacz spotkała się w czwartek w Warszawie z wiceprezydentem Brazylii Michelem Temerem. „Omówiliśmy możliwości rozwoju […]
Rozwój współpracy gospodarczej (sektor rolno-spożywczy) i inwestycyjnej z Indiami, w szczególności ze stanem Pendżab, to temat seminarium […]
KOMENTARZ Dr Andrzej Sikora Prezes Instytutu Studiów Energetycznych  Porozumienie podpisane w Wiedniu z Iranem ma kilka znaczących reperkusji.
– Brazylia jest pierwszy partnerem handlowym Polski w Ameryce Łacińskiej pod względem wysokości obrotów – powiedział wicepremier, minister […]
Jak skutecznie realizować działania niskoemisyjne w gminie? Gdzie znaleźć dofinansowanie do tego typu przedsięwzięć? Odpowiedzi na te i inne […]
KOMENTARZ Agnieszka Cianciara Centrum Europejskie Natolin MFW oczekuje od Ukrainy reformy budżetu państwa, między innymi poprzez urealnienie cen […]