TAG: Grupa Enea

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, zawarła warunkową umowę sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej na rzecz […]
Enea Operator wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym realizują innowacyjny projekt […]
Analitycy oceniają, że ceny gazu i węgla nie wrócą już nigdy do poziomu sprzed kryzysu. To każe zastanowić się nad rolą gazu w polityce […]
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie działań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel […]
Grupa Enea podnosi swoją konkurencyjność i inwestuje w OZE. W pełni zakończono prace nad pierwszym projektem w ramach „Strategi Rozwoju”.
Wkrótce na niezagospodarowane dotąd terenach „Wolnych Torów” w Poznaniu, powstanie nowoczesna elektroenergetyczna stacja 110/15 kV […]
Żadnych źródeł finansowania i dług na ponad miliard złotych. Dziennikarze Onetu zajęli się sprawą finansowania rozbudowy Elektrowni […]
Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej Grupy Enea poświęconej wynikom finansowym za pierwszy kwartał 2022 roku. Materiał jest […]
Enea pozyskała ponad 750 mln zł i przydzieliła wszystkie akcje inwestorom. Spółka podpisała blisko 70 umów objęcia łącznie 88 288 515 akcji […]
Witamy w relacji na żywo z trzeciego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.