TAG: Grupa Lotos
Coraz większe obawy o postępujące spowolnienie w polskiej i europejskiej gospodarce mogą przełożyć się na większą zmienność na GPW […]
KOMENTARZ Bartłomiej Staszkiewicz Współpracownik BiznesAlert.pl Segment gazowniczy i azotowy (chemiczny) żyją w symbiozie. Jedno bez drugiego […]
W najbliższych latach Grupa Lotos skupi się na poszukiwaniu węglowodorów, jednocześnie będzie zwiększać moce przerobowe rafinerii […]
Grupa Lotos, Polskie Inwestycje Rozwojowe, BGK i bank Pekao SA podpisały umowę o wartości 1,8 mld zł, dzięki której krajowa produkcja ropy […]
Na 8 września br. zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które zdecyduje o wyrażeniu zgody na podwyższenie kapitału […]
Zdaniem senatora PiS Grzegorza Biereckiego, uchwalony przez Sejm tzw. podatek łupkowy  to sięgnięcie do kieszeni polskich przedsiębiorstw: […]
Spółka LOTOS Petrobaltic, która w I kw. br. wydobyła ponad 1,1 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, prowadzi intensywne prace wiertnicze na […]
Przy okazji ukraińskiego kryzysu doszło do intensyfikacji rozmów z USA na temat importu gazu. Jak zwraca uwagę „Rzeczpospolita”, […]
Koncern paliwowy Lotos posiada koncesje ropy i gazu łupkowego na Morzu Bałtyckim. Zdaniem ekspertów, w najbliższych latach wydobycie jest jednak […]
– Z uwagi na rozwój szarej strefy w obrocie paliwami oraz spowolnienie gospodarcze, w ciągu całego 2013 r. rejestrowana krajowa konsumpcja […]
– Przed nami kolejny wymagający rok i realizacja kluczowego dla Grupy Lotos programu „Efektywność i Rozwój 2013-15”. Ogłoszony wiosną […]
– W 2017 r. zostanie ukończona nowa instalacja koksowania w na terenie gdańskiego zakładu Grupy Lotos. Koszty inwestycji mogą przekroczyć […]
Ostateczna decyzja w sprawie budowy w Gdańsku wielkiego kompleksu petrochemicznego zapadnie pod koniec roku, prawdopodobnie na przełomie […]
Kontrola ministerstwa skarbu nad polityką prowadzoną przez państwowych potentatów naftowych takich jak PERN, PKN Orlen i Grupa Lotos wydaje się […]
Rozmówca Parkietu ocenia, że polskie firmy naftowe – LOTOS i PKN Orlen – muszą się odnaleźć w coraz trudniejszych warunkach rynkowych.