TAG: Grzegorz Wiśniewski

Bez likwidacji zasady 10h w odniesieniu do lądowych farm wiatrowych może nastąpić stagnacja, ale również spadek mocy zainstalowanej w tego typu […]