TAG: HEG
– Firma kończy działalność na rynku gazu i energii. Jednak dostawy tych mediów do odbiorców będą odbywać się bez zakłóceń podaje w […]
Hermes Energy Group rozesłał do konkurentów swoje prezentacje, w których ma być mowa o możliwości przejęcia spółki – czytamy w […]
Zmiany w prawie energetycznym, które mają umożliwić wprowadzenie rekompensat za podwyżki cen prądu – komentarz Artura Musiała, dyrektora […]
– Pomimo krótkotrwałych spadków na giełdach towarowych, ceny gazu ziemnego na rynkach międzynarodowych nadal utrzymują tendencją […]
Biorąc pod uwagę poziom cen i litość dostępnego na rynku europejskim gazu, można powiedzieć, że surowiec jest najdroższy w historii – […]
25 września br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Energii wprowadzająca tak zwanego awaryjnego dostawcy w zakresie sprzedaży […]
Prezes URE zatwierdził wczoraj wzrost cen gazu oferowanego przez PGNiG dla odbiorców detalicznych. Dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to wyższe […]
Energetyka nie ucieknie przed megatrendami. Sektor potrzebuje inwestycji, ale te utrudnia brak stabilnego otoczenia regulacyjnego – […]
W tym roku ma zostać podjęta ostateczna decyzja inwestycyjna w sprawie gazociągu Baltic Pipe. Rosjanie wyolbrzymiają obawy branży w Polsce, by […]
HEG z nadzieją patrzy na rozwój rynku gazu, w tym LNG, w Polsce, ale krytykuje nowelizację ustawy o magazynach gazu. Zapowiada ekspansję na rynku […]
Prezes Hermes Energy Group (HEG) Piotr Kasprzak opowiada o jego obawach odnośnie projektu Baltic Pipe, krytykuje ustawę o zapasach i proponuje […]
Już ponad 120 tys. konsumentów zmieniło firmę, od której kupuje gaz, a liczba ta z roku na rok rośnie coraz szybciej – wynika z danych […]
Spółka Hermes Energy Group przypomina spór terytorialny między Polską a Danią o to, do kogo należy obszar kilkudziesięciu tysięcy km2 Morza […]
Dzień po rozpoczęciu pracy międzyresortowego zespołu mającego doprowadzić projekt Baltic Pipe do finału, z krytyką przedsięwzięcia wychodzi […]
Spółka Hermes Energy Group przypomina spór terytorialny między Polską a Danią, który jej zdaniem jest zagrożeniem dla projektu Baltic Pipe.