TAG: InterRegio

(Przewozy Regionalne) Od 1 września Przewozy Regionalne skoncentrują swoją działalność na obsłudze połączeń regionalnych, uruchamiając […]
Prezes spółki Przewozy Regionalne Tomasz Pasikowski nie wyklucza likwidacji kolejnych połączeń Interregio. Pozostawienie połączeń uzależnia […]
– Mniejsza strata, ale też mniej wpływów z biletów. Przewozy Regionalne podsumowały zeszłoroczne finanse. Spółka to największy […]
W nowym rozkładzie pociągów, mającym obowiązywać od 14 grudnia br. część połączeń międzynarodowych została skasowana, bądź skrócona […]
W nowym rozkładzie jazdy, obowiązującym od 14 grudnia br. wypadło szereg połączeń dalekobieżnych spółki Przewozy Regionalne na trasach, […]
– Przewozy Regionalne nie powinny dokładać do funkcjonowania InterRegio. Tego typu przewozy organizowane są na zasadzie otwartego dostępu, […]