TAG: Inwestycje Polskie

(Najwyższa Izba Kontroli) Sposób przygotowania i realizacji Programu „Inwestycje Polskie” nie zagwarantował osiągnięcia zakładanych […]
Ministerstwo Skarbu Państwa przekazało Bankowi Gospodarstwa Krajowemu (BGK) pakiet 24.487.297 akcji stanowiących 1,96 proc. w kapitale zakładowym […]
(BGK) Grupa Azoty Puławy, Elektrownia Puławy i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały porozumienie w sprawie sfinansowania nowej inwestycji […]
– FIS, działający w ramach programu Inwestycje Polskie, na początek będzie dysponował kwotą ok. 600 mln zł – powiedział Wojciech […]
Od końca września 2014 r. w ramach programu zostały zawarte 23 umowy o wartości 4,5 mld zł. W sumie Inwestycje Polskie to dziś 89 podpisanych […]
Rola Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w finansowaniu rozwoju będzie w najbliższych latach rosnąć. Mówiła o tym wicepremier Elżbieta […]
Codzienny przegląd mediów Biznes Alert Kolejny odcinek A4 dla kierowców (www.gddkia.gov.pl) Od 27 maja kierowcy mają do dyspozycji 18-kilometrowy […]