TAG: Klaster energii

25 listopada 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się inauguracja Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich w Kopalni Jaźwica […]
Pierwszego lipca 2020 roku został powołany Wieluński Klaster Energii, który ma efektywnie wykorzystywać lokalne zasoby energetyczne w […]
Wiceminister klimatu oraz pełnomocnik OZE Ireneusz Zyska wizytował budowę największej elektrowni słonecznej w Polsce, która powstaje w […]
Strategicznym celem dla Polski jest obecnie sformułowanie takiej propozycji transformacji energetyki, która zostanie zaakceptowana w UE i pozwoli […]