TAG: Klaster energii
Pierwszego lipca 2020 roku został powołany Wieluński Klaster Energii, który ma efektywnie wykorzystywać lokalne zasoby energetyczne w […]
Wiceminister klimatu oraz pełnomocnik OZE Ireneusz Zyska wizytował budowę największej elektrowni słonecznej w Polsce, która powstaje w […]
Strategicznym celem dla Polski jest obecnie sformułowanie takiej propozycji transformacji energetyki, która zostanie zaakceptowana w UE i pozwoli […]