TAG: Kongres Polska Chemia 2022

Zawirowania w gospodarce umacniają nas w przekonaniu, że jedyną drogą do bezpieczeństwa i wzrostu jest przyspieszenie transformacji […]
Agresja Rosji na Ukrainę umocniła nas w przekonaniu, że przemiany energetyczno-klimatyczne to nie tylko słuszny, ale konieczny kierunek – […]