TAG: Kopalnia Janina

Tauron sprzeda Skarbowi Państwa sto procent akcji spółki Tauron Wydobycie, a razem z nią Kopalnie Sobieski, Janina i Brzeszcze.
Resort aktywów państwowych zaoferował Tauronowi zakup Zakładów Górniczych Sobieski, Janina i Brzeszcze za symboliczną złotówkę. To element […]
Tauron Wydobycie ukończył budowę poziomu 800 metrów w ZG Janina. Spółka podaje, że w 2021 roku systematycznie uruchamiała w każdej z kopalń […]
Tauron testuje transport materiałów tzw. wielką windą, która jest w stanie zmieścić 24 tony ładunku za jednym razem. Próby odbywają się na […]
Blisko 90 procent osiągnęło zaawansowanie inwestycji TAURON Wydobycie, czyli budowy poziomu 800 metrów w Zakładzie Górniczym Janina. Na tym […]
Porozumienie Taurona z samorządem małopolskim zakłada realizację projektów pilotażowych oraz prace przy przygotowaniu planu transformacji […]
Tauron zakłada, że drugie półrocze pod względem wydobycia węgla będzie gorsze niż pierwsze z uwagi na fakt, że pozyskiwany surowiec obecnie […]
Trzy zakłady górnicze działające w ramach Grupy Tauron wychodzą na prostą. Wiele wskazuje na to, że światełko w tunelu zapaliło się dla […]
Tauron zakończył proces poszukiwania potencjalnego inwestora zainteresowanego nabyciem Zakładu Górniczego Janina z powodu nieotrzymania w […]
Kluczowy etap prac przy budowie powierzchniowej infrastruktury szybu Janina VI w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu został ukończony. W tej […]
Należąca do czeskiej grupy energetycznej EPH spółka PG Silesia jest zainteresowana odkupieniem kopalni Janina od Tauronu – informuje […]
Dzięki budowie poziomu 800 metrów w Zakładzie Górniczym Janina udostępnione zostaną nowe zasoby wysokiej jakości węgla energetycznego […]
Wstępne wnioski z przeglądu trzech kopalń, należących do borykającej się z kłopotami finansowymi spółki Tauron Wydobycie, powinny być […]
Ministerstwo energii nie powinno wyręczać Tauronu w rozwiązywaniu problemów z aktywami wydobywczymi. Dr inż. Janusz Steinhoff, były wicepremier […]
Na przełomie sierpnia i września ma być gotowy wstępny raport z wnioskami dotyczącymi aktualnej sytuacji i perspektyw spółki Tauron Wydobycie, […]
Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę po południu 11 sierpnia w Libiążu, w należącej do spółki Tauron Wydobycie kopalni Janina.
Bardzo niepokoi mnie to, co dzieje się w kopalniach katowickiego koncernu. I zdaje się, że w tych obawach nie jestem osamotniona – pisze […]
W siedzibie Tauron Wydobycie odbyło się dziś kolejne spotkanie zarządu Tauron Wydobycie z przedstawicielami załogi i strony społecznej trzech […]
Ewentualna sprzedaż Zakładu Górniczego Janina nie oznacza, że automatycznie segment wydobywczy Tauronu stanie się rentowny – ocenia […]
Grupa Tauron stoi w obliczu ograniczenia finansowania inwestycji węglowych i grup posiadających aktywa węglowe przez instytucje finansowe – […]
– Bez względu na to, kto będzie właścicielem Kopalni Janina, miejsca pracy górników nie są zagrożone – podkreślał Filip […]
Tauron chce sprzedać kopalnię Janina Węglokoksowi, a biznes ciepłowniczy PGE – wynika z informacji DGP.
Tauron przyznaje, że największe problemy finansowe sprawia mu kopalnia Janina.
– Wyniki Tauronu po trzech kwartałach tego roku są lepsze od oczekiwań rynku i zgodne z naszymi planami – powiedział podczas dzisiejszej […]
Spada wydobycia węgla w Tauronie. Wpływ na to miały m.in. problemy geologiczno-górnicze w Kopalni Janina i w mniejszym stopniu w Kopalni […]
Ze względu na trudną sytuację geologiczna w kopalni Janina i opóźnienia rozruchu na jednej ze ścian w kopalni Sobieski, posiadane przez Tauron […]
W ciągu najbliższych czterech lat grupa Tauron wyda ok. 1 mld zł na inwestycje w obszarze górnictwa węgla kamiennego. Po ich zakończeniu ok. 70 […]
Ok. 200 górników z kopalni Makoszowy, której grozi zamknięcie, pikietowało w Barbórkę przed domem premier Beaty Szydło w Brzeszczach […]
(Grupa Tauron) Jeden z kluczowych etapów realizacji strategicznego projektu inwestycyjnego Grupy Tauron – budowy poziomu 800 m w Zakładzie […]
Do połowy tego roku nowa strategia grupy energetycznej Tauron powinna być przedłożona do zatwierdzenia akcjonariuszom – zapowiedział w […]
KOMENTARZ Rafał Zasuń WysokieNapiecie.pl W miarę jak spadają światowe ceny węgla, śląskie kopalnie coraz szybciej tracą kontakt z rynkiem […]
Między innymi na temat ewentualnego zakupu kopalni Brzeszcze oraz planów inwestycyjnych grupy rozmawiała z prezesem Taurona Jerzym Kurellą […]