TAG: Krajowy Plan Inwestycyjny

Do 30 września 2019 r. podmioty realizujące zadania inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym miały czas na przedstawienie sprawozdania […]