TAG: Krajowy Punkt Kontaktowy

Najnowsza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadza nowy podmiot jakim ma być Krajowy Punkt Kontaktowy. Punkt ten ma […]