TAG: Krajowy System Poboru Opłat

ViaTOLL to system poboru opłat za przejazd drogami krajowymi, ekspresowymi oraz autostradami zarządzanymi przez GDDKiA, który funkcjonuje od […]
Zastosowany w Polsce system manualnego poboru opłat za korzystanie z autostrad uważany jest za niewydolny. Zdaniem Krzysztofa Króla, doradcy […]
Polska goni Europę w liczbie kilometrów autostrad i dróg ekspresowych, ale wciąż stosuje kosztowny i uciążliwy manualny sposób poboru […]
– Dla resortu, jak również dla całego rządu wszystkie kwestie dotyczące usprawnienia poboru opłat, czyli stworzenia takiego scenariusza, […]
– Punkty ręcznego poboru opłat na autostradach są uprzykrzającym życie anachronizmem. Może się okazać, że zbudowaliśmy autostrady, […]
– Należy rozdzielić Informację pokontrolną, czyli gotowy od sierpnia br. dokument, będący zbiorem ustaleń i wniosków z kontroli, od […]