TAG: Lietuvos Geleżinkeliai

Koleje Litewskie (Lietuvos gelezinkeliai) odmówiły pośrednikom Belaruskali – Belintertrans, Belkali-Migao i Białoruskiej Spółce […]
Sąd UE utrzymał decyzję Komisji, w której stwierdziła nadużycie pozycji dominującej przez litewską państwową spółkę kolejową na […]
31 grudnia 2019 roku Aleksandr Łukaszenka polecił szefom kompleksu petrochemicznego Białorusi szukania alternatyw dla rosyjskich dostaw ropy […]
Koleje Litewskie ogłaszają przetarg na odbudowę odcinka torów między Możejkami a łotewskim Renge kluczowego dla Orlen Lietuva. Nowe otwarcie […]
Koleje Litewskie (Lietuvos Gelezinkeliai) przystąpiły do odbudowy rozebranego odcinka torów łączącego Litwę z Łotwą, z których korzystał […]
Koleje Litewskie (Lietuvos gelezinkeliai – LG) przedstawiły Komisji Europejskiej projekt odbudowy rozebranego odcinka torów łączącego […]
Koleje Litewskie (Lietuvos Geležinkelia – LG) wpłacą dzisiaj 28 mln euro nałożonej przez Komisję Europejską grzwyny za rozebranie […]
Nałożoną przez Komisję Europejską karę w wysokości prawie 28 mln euro, Lietuvos geležinkeliai (Litewskie Koleje) zapłaci do 7 stycznia – […]
Spółka Skarbu Państwa Lietuvos geležinkeliai (Litewskie Koleje) wniosła skargę do unijnego sądu w Luksemburgu w sprawie grzywny, którą […]
Łotewska spółka kolejowa Latvijas Dzelzceļš nie planuje złożenia wniosku o odszkodowanie przeciwko litewskim kolejom (Lietuvos Heležinkeliai) […]
Litewskie władze liczą na zawarcie kompromisu z Komisją Europejską w sprawie 28 mln euro kary za likwidację infrastruktury kolejowej między […]
– Cieszę się z obietnicy odbudowy połączenia kolejowego z Możejek do Renge – powiedział podczas konferencji wynikowej za trzeci kwartał […]
W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2017 roku zarządzany przez Orlen Lietuva terminal naftowy w Butyndze (Būtingės naftos terminalas) […]
Wileńska służba napraw lokomotyw ogłosiła rozpoczęcie prac nad uruchomieniem pierwszej lokomotywy napędzanej skroplonym gazem ziemnym (LNG).
Mantas Bartuska, prezes litewskich kolei w wywiadzie dla agencji BNS powiedział, że  Lietuvos Geležinkelių (Koleje Litewskie) już konsultowały […]
Komisja Europejska ukarała Koleje Litewskie kwotą 28 milionów euro za rozebranie torów prowadzących do należącej do PKN Orlen rafinerii w […]
Komisja Europejska nałożyła na litewskie koleje grzywnę w wysokości 27,873 mln euro za łamanie przepisów ochrony konkurencji. Lietuvos […]
PKN Orlen nie zamierza wycofywać się z Litwy, a zakończenie sporu o wysokość opłat przewozowych to ważny element poprawiający pozycję […]
Koleje Litewskie (Lietuvos gelezinkeliai – LG) zaprezentowały wyniki za pierwsze półrocze 2017 roku, na które wpływ miało między innymi […]
Porozumienie między litewską spółką kolejową Lietuvos Geleżinkeliai i Orlen Lietuva w jakimś sensie normuje sytuację, która była […]
Jak doniósł Puls Biznesu, Orlen Lietuva i Koleje Litewskie doszły do porozumienia w sprawie taryf na dostawy produktów naftowych z rafinerii […]
Jak poinformował „Puls Biznesu”, Orlenem i litewskie koleje zawarły dziś porozumienie kończące wieloletni spór pomiędzy dwoma […]
Litwini informują o postępach w rozmowach Lietuvos Geležinkeliai z Orlen Lietuva na temat uregulowania toczonego od lat sporu.
Będzie kontrola w spółce litewskiej, która blokowała Orlen Lietuva. To nadzieja na korzystne rozstrzygnięcie sporu.
Litewskie Koleje, spółka, z którą polski PKN Orlen toczy spór, ma dokładniej sprawdzać firmy przed dopuszczeniem ich do przetargu. Przed […]
Na czele państwowej spółki Lietuvos Geležinkeliai (Koleje Litewskie) stanął Mantas Bartuška – dotychczasowy dyrektor generalny spółki […]
Po zarzutach o korupcję i związki ze służbami rosyjskimi Stasys Dailydka podał się do dymisji ze stanowiska prezesa Kolei Litewskich, które […]
Polacy z Orlen Lietuva i Litwini z Kolei Litewskich (Lietuvos Geleżinkeliai) spierają się o wysokość taryf transportowych za dostawy produktów […]
Kuzbasskaja Topliwnaja Kompania, jeden z największych rosyjskich eksporterów węgla, rozpoczął na początku sierpnia eksport węgla do Polski […]
– Litwa nie potrzebuje rozebranego połączenia kolejowego do Renge (miasto na Łotwie – red.). Odbudowa linii byłaby dla Polski oraz […]
(Latvijas Dzelzcels/Wojciech Jakóbik) . Apeluje do kolegów na Litwie o umożliwienie rozwoju dostaw produktów ropopochodnych Orlenu na Łotwę.
Po wczorajszym spotkaniu prezesa Orlenu Wojciecha Jasińskiego z premierem Litwy Algirdasem Butkevičiusem, które dotyczyły rafinerii w Możejkach, […]