TAG: Litgrid
Podmorski kabel Harmony pomiędzy Polską a Litwą będzie najbardziej efektywnym sposobem na terminową synchronizację systemów energetycznych […]
Zdaniem prezesa Litgrid integracja rynków energii elektrycznej nie zależy tylko od budowy połączeń elektroenergetycznych, ale także regulacji i […]
Według eksperta NATO sprawnemu funkcjonowaniu projektu Harmony Link może zagrozić Rosja, więc potrzebny jest plan współpracy uzgodniony z jej udziałem.
Państwa bałtyckie przygotowują się do rozwodu z systemem elektroenergetycznym Wspólnoty Niepodległych Państw. Pomoże w tym projekt Harmony […]
Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka wiąże się ze zobowiązaniami dotyczącymi synchronizacji energetycznej Litwy, Łotwy i […]
Energetyka musi być otwarta na nowe technologie, które będą determinowały przyszłe modele biznesowe w sektorze – podkreślali uczestnicy […]
Morska energetyka wiatrowa może stanowić szansę nie tylko dla elektroenergetyki, ale przyczynić się do rozwoju wielu gałęzi przemysłu – […]
Działające od dwóch i pół roku łącze energetyczne NordBalt o mocy 700 MW, rozpięte między szwedzkim Nybro, a litewską Kłajpedą zostanie […]
Zmieniające się uwarunkowania prawne oraz prawno-środowiskowe stymulują inwestycje w polską energetykę. Decyzjom o inwestycjach sprzyja […]
Litewski operator sieci przesyłowych Litgrid podpisał  wartą 29 mln euro umowę z zajmującą się budową dróg i mostów spółką Kauno tiltai […]
Jak czytamy w DGP, od 1 marca na Litwie obowiązują przepisy umożliwiające zablokowanie inwestycji w firmy o znaczeniu strategicznym, w tym przede […]
– Prezydent Władimir Putin został poinformowany przez Rossieti (rosyjski OSP – red.) o gotowości odcięcia interkonektorów od 2018 r […]
Rozpoczęto projekt dotyczący dynamicznego studium, które określi techniczne warunki synchronizacji krajów Bałtyckich z systemem Europy […]
Za dwa lata zacznie się jeden z najważniejszych etapów procesu synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem innych […]
W zaktualizowanym, dziesięcioletnim planie rozwoju sieci operator litewskich sieci elektroenergetycznych Litgrid szacuje, że w latach 2017-2026 […]