TAG: Małopolska
W „Gazecie Wyborczej” ukazał się 4 marca 2016 r. artykuł pt. „Koniec walki ze smogiem”, który niezgodnie z faktami sugeruje, że Narodowy […]
Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaleciła Zarządowi NFOŚiGW przyznanie preferencyjnej pożyczki na […]
Jedną z największych inwestycji energetycznych, prowadzonych obecnie przez TAURON Dystrybucja, jest modernizacja stacji elektroenergetycznej […]
– Ostatnio sejmik województwa małopolskiego przegłosował 22 głosami „za”, 11 „przeciwko” i 5 […]
  W 2015 r. ma ruszyć Szybka Kolej Aglomeracyjna w Małopolsce. Pierwsze pociągi pojadą jednak już za rok. Województwo na rozwój tej […]