TAG: Miedź
(Polska Agencja Prasowa) Grupa Azoty S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A., w których Skarb Państwa ma znaczące udziały, miałyby być objęte […]
W toku prac nad tegorocznym budżetem zarząd KGHM Polska Miedź SA zaktualizował prognozy cen surowców. Są one  zgodne z  aktualnym konsensusem […]
KGHM, największy producent srebra i ósmy na świecie producent miedzi, musi zrewidować swoje wydatki inwestycyjne. W ciągu dziewięciu miesięcy […]
(WNP.pl) Jak informuje portal WNP.pl na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa NZWA odwołało sześciu członków rady nadzorczej spółki KGHM […]
KGHM Ajax złożył wniosek o uzyskanie pozwolenia środowiskowego na budowę kopalni. Dokument liczy ponad 18 tysięcy stron i porusza 39 aspektów […]
Czy Polska ma szansę stać się krajem o wysokim poziomie innowacyjności, jaką rolę w tym procesie odgrywa nauka i biznes oraz jak wsparcie […]
Przychody na poziomie 10,1 mld PLN i zysk netto 1,2 mld PLN w Grupie Kapitałowej KGHM zostały osiągnięte przy spadających cenach miedzi  i […]
Premier Ewa Kopacz sceptycznie odnosi się do projektu ustawy autorstwa PiS, zakładającego likwidację podatku od wydobycia niektórych kopalin […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik Redaktor BiznesAlert.pl Chiny pociągnęły w dół giełdy na całym świecie. Także szczególnie wrażliwe giełdy ropy […]
(KGHM) Grupa KGHM dysponuje jednymi z największych złóż miedzi na świecie. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia długoterminowego rozwoju […]
KOMENTARZ Adam Stolarz doradca gosopodarczy,  były dyrektor banku DnB i b. wiceprezes ARP   W ostatnich dniach po raz kolejny obserwujemy […]
KOMENTARZ Adam Stolarz doradca gosopodarczy, były dyrektor banku DnB i b. wiceprezes ARP Prezes KGHM  H. Wirth w jednym z ostatnich wywiadów […]
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. zawarły porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych. Budowa […]
Podczas ostatniej XXII edycji Forum Gospodarczego: Welconomy Forum in Toruń w jednej z debat, „Źródła przewagi konkurencyjnej w energetyce i […]
KOMENTARZ Krystian Kowalewski Redaktor BiznesAlert.pl Jednym z kluczowych punktów na PRL-owskiej mapie wydobycia miedzi była kopalnia Konrad, […]