TAG: Minerały ziem rzadkich

Według Washington Post, od 2014 roku Ukraina utraciła na rzecz Rosji złoża minerałów o wartości przekraczającej 12,4 bln dolarów.