TAG: Ministerstwo Aktywów Państowych
Jest długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o administracji rządowej. Wraz z powołaniem nowego Ministerstwa Klimatu, potrzebna była korekta […]
Rząd powoła Pełnomocnika Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa – podano w wykazie prac […]